COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

03 marca 2021
  DLA KOGO JEST AKADEMIA   Akademię stworzyłem dla tych menadżerów, którzy funkcjonują na swoim rynku zawodowym, mają doświadczenie w swojej profesji, przeszli już sporo szkoleń, wciąż chcą wzrastać, ale mają poczucie,
03 marca 2021
  EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – TAJNIKI SKUTECZNYCH RELACJI W BIZNESIE   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami komunikacji. Nauczą się praktycznych zasad i technik wywierania wpływu oraz nabędą i przećwiczą skuteczne
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIA - TYPY OSOBOWOŚCI I RÓŻNICE POKOLEŃ W BIZNESIE   W trakcie tego szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bardziej zaawansowanych technik i narzędzi świadomej komunikacji. Dowiedzą
03 marca 2021
  AUTORYTET LIDERA - AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE   Szkolenie rozwija w uczestnikach zdolność oddziaływania na współpracowników i podwładnych w taki sposób, by uruchamiać w nich poczucie szacunku, zaufania do nich
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW   To szkolenie pomoże uczestnikom przejść drogę pomiędzy funkcją menadżera, a liderem świadomie motywującym swój zespół i poszczególnych jego członków. W trakcie
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE STRESEM – TAJNIKI PANOWANIA NAD EMOCJAMI W BIZNESIE  To szkolenie jest nieodzownym wglądem w wewnętrzny świat ludzkiej podświadomości, praktycznego wymiaru neuropsychologii i biochemii mechanizmów, procesów związanych z zarządzaniem stresem
03 marca 2021
INSPIRUJĄCY MÓWCA - SZTUKA PREZENTACJI I STORY-TELLING W BIZNESIE Przez wiele lat swojej kariery zawodowej pracowałem w działach handlowych wydawnictw prasowych na każdym stanowisku, poczynając od młodszego handlowca, a na
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SZTUKA GASZENIA POŻARÓW   Konflikt w relacjach międzyludzkich powstaje z wielu przyczyn, w tym: struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp.
03 marca 2021
ZARZĄDZANIE CZASEM I ENERGIĄ – OSOBISTY WELLBEING PRACOWNIKA Wellbeing to zestaw zaplanowanych i systematycznie realizowanych działań motywowanych dbałością o zaspokajanie kluczowych potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych człowieka. Organizacja może mieć
03 marca 2021
  AUTORYTET LIDERA – AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE   Świadomość siebie i drugiego człowieka jest w rozwijaniu potencjału lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego w
MOJA PASJA DO PRACY Z GRUPAMI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, OGROMNE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SZKOLEŃ BEZPOŚREDNICH I ZDALNYCH, UNIKALNA UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA KONTAKTU Z GRUPĄ UCZESTNIKÓW, KUNSZT DYDAKTYCZNY, MERYTORYKA, CHARAKTER PRAKTYCZNY, SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEM WYSOKO OCENIANYM, SZKOLENIOWCEM I MÓWCĄ
03 marca 2021
  DLA KOGO JEST AKADEMIA   Akademię stworzyłem dla tych menadżerów, którzy funkcjonują na swoim rynku zawodowym, mają doświadczenie w swojej profesji, przeszli już sporo szkoleń, wciąż chcą wzrastać, ale mają poczucie,
03 marca 2021
  EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – TAJNIKI SKUTECZNYCH RELACJI W BIZNESIE   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami komunikacji. Nauczą się praktycznych zasad i technik wywierania wpływu oraz nabędą i przećwiczą skuteczne
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIA - TYPY OSOBOWOŚCI I RÓŻNICE POKOLEŃ W BIZNESIE   W trakcie tego szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bardziej zaawansowanych technik i narzędzi świadomej komunikacji. Dowiedzą
03 marca 2021
  AUTORYTET LIDERA - AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE   Szkolenie rozwija w uczestnikach zdolność oddziaływania na współpracowników i podwładnych w taki sposób, by uruchamiać w nich poczucie szacunku, zaufania do nich
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW   To szkolenie pomoże uczestnikom przejść drogę pomiędzy funkcją menadżera, a liderem świadomie motywującym swój zespół i poszczególnych jego członków. W trakcie
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE STRESEM – TAJNIKI PANOWANIA NAD EMOCJAMI W BIZNESIE  To szkolenie jest nieodzownym wglądem w wewnętrzny świat ludzkiej podświadomości, praktycznego wymiaru neuropsychologii i biochemii mechanizmów, procesów związanych z zarządzaniem stresem
03 marca 2021
INSPIRUJĄCY MÓWCA - SZTUKA PREZENTACJI I STORY-TELLING W BIZNESIE Przez wiele lat swojej kariery zawodowej pracowałem w działach handlowych wydawnictw prasowych na każdym stanowisku, poczynając od młodszego handlowca, a na
03 marca 2021
  ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SZTUKA GASZENIA POŻARÓW   Konflikt w relacjach międzyludzkich powstaje z wielu przyczyn, w tym: struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp.
03 marca 2021
ZARZĄDZANIE CZASEM I ENERGIĄ – OSOBISTY WELLBEING PRACOWNIKA Wellbeing to zestaw zaplanowanych i systematycznie realizowanych działań motywowanych dbałością o zaspokajanie kluczowych potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych człowieka. Organizacja może mieć
03 marca 2021
  AUTORYTET LIDERA – AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE   Świadomość siebie i drugiego człowieka jest w rozwijaniu potencjału lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego w
MOJA PASJA DO PRACY Z GRUPAMI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, OGROMNE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SZKOLEŃ BEZPOŚREDNICH I ZDALNYCH, UNIKALNA UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA KONTAKTU Z GRUPĄ UCZESTNIKÓW, KUNSZT DYDAKTYCZNY, MERYTORYKA, CHARAKTER PRAKTYCZNY, SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEM WYSOKO OCENIANYM, SZKOLENIOWCEM I MÓWCĄ
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.