Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP ARTYKUŁY

19 marca 2021

SKARBIEC WSPÓŁCZESNEGO MENADŻERA

  MENADŻER W CZASACH KRYZYSU – NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA  

 

Kryzys to słowo odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Jak powinni reagować na tak kreowaną rzeczywistość właściciele firm, menadżerowie, osoby zarządzające w biznesie i jaki wpływ może ona mieć na charakter i formę zarządzania?

 

 

  KRYZYS MOŻE BYĆ SZANSĄ  

 

W języku japońskim występuje jedno słowo na określenie zarówno kryzysu, jak i szansy. Kryzys jest jednak szansą tylko dla tych, którzy potrafią wyjść poza schemat standardowego myślenia, uwolnić się od ograniczających emocji, które zwykle mogą im towarzyszyć w zetknięciu ze zjawiskiem określanym mianem kryzysu. Menadżer w obliczu kryzysu staje w roli tego, który ma obowiązek zatroszczyć się o pracowników, na których samo widmo kryzysu może wywierać bardzo ograniczający wpływ. Najlepszym sposobem na to, by skutecznie zadbać o innych, jest najpierw zadbać o siebie, jak w samolocie, gdy wypadną maski tlenowe, pasażer musi najpierw założyć swoją maskę, by był w stanie nałożyć maskę tym, którzy pozostają pod jego opieką.

 

  KRYZYS MOŻE BYĆ INSPIRACJĄ  

 

Każdy człowiek funkcjonuje w świecie własnych, subiektywnych wyobrażeń, które z przekonaniem i determinacją będzie nazywał obiektywną, opartą na faktach i zweryfikowaną za pomocą zmysłów rzeczywistością. W tej wąskiej przestrzeni porusza się w towarzystwie całego pakietu przekonań na temat tego co jest, jakie jest, z czego to wynika i do czego prowadzi. Kryzys, jak każdy okres przełomowy, może nam pomóc przybliżyć się do własnej prawdy wolnej od tego pozoru, jakim karmimy się na co dzień w warunkach względnego spokoju. Kryzys może pomóc przewartościować to, co do tej pory stawialiśmy za pewnik. Kryzys ma w sobie potencjał rozwoju. Od menadżerów zależy to, czy przygotują się należycie do tego, by wydobywać z niego ów potencjał, czy też jedynymi strategiami, jakie na ten czas przyjmą będą podszyte lękiem mechanizmy biernego przetrwania, lub równie pozbawione spokoju, paniczne ruchy racjonalizowane określeniami pokroju: reformy, redukcje, restrukturyzacje. Co zatem zrobić? Jak działać? Na co zwrócić uwagę?

 

  ADEKWATNOŚĆ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA  

 

Zdolność lidera do adekwatnego dobierania techniki zarządzania i płynnego, uzależnionego od okoliczności przechodzenia z jednej techniki w drugą, jest głównym czynnikiem decydującym o jakości zarządzania i wpływającym na atmosferę pracy w zespole, którym zarządza. Korzystanie tylko z jednego stylu jest natomiast zdecydowanie ograniczające i bywa najczęściej przyczyną problemów organizacji, z którymi spotykam się w swojej pracy coachingowej. Współczesny menadżer jest człowiekiem, który umie zarządzać elastycznie, potrafi synchronizować z poszczególnymi pracownikami i zespołami o odmiennych charakterystykach grupy, komunikować się z nimi, umiejętnie przekazywać informacje zwrotne, reagować na zbliżające się problemy, wykrywać potrzeby, rozpoznawać symptomy wypalenia, czynniki motywujące, zarzewia konfliktów. Taki lider potrafi inspirować, koordynować, wspomagać swoich pracowników, ponieważ koncentruje się na zarządzaniu emocjami swoimi i innych, a nie zarządzaniu swoimi podwładnymi. Wbrew pozorom to taki właśnie menadżer prowadzi organizację do celów niejednokrotnie przekraczających oczekiwane efekty, ponieważ zarządzani przez niego ludzie ewoluują wraz projektami, zadaniami i organizacją, którą tworzą.

 

  ZDOLNOŚĆ PODEJMOWANIA RYZYKA  

 

Kryzys wymaga od nas umiejętności podejmowania ryzyka, wzięcia na siebie odpowiedzialności za decyzje, których skutki są często trudne do przewidzenia. Jak można spokojnie decydować, gdy brak nam wymiernych danych, sprawdzonych wzorców, gotowych schematów? Każdy menadżer potrzebuje się spotkać szczerze ze sobą i z wiedzą, która pozwoli mu odkryć, uporządkować i wyjaśnić najważniejsze zasoby niezbędne w skutecznym realizowaniu roli, jaką pełni w organizacji. Zdolność korzystania z intuicji jest cechą, którą każdy menadżer potrzebuje w sobie starannie i nieustannie rozwijać. Pomocne w tym dziele są takie cechy, jak zaufanie, poczucie własnej wartości, pozytywne nastawienie, spójność na poziomie przekonań, wartości i własnej tożsamości. To właśnie głównie nad nimi współcześni menadżerowie pracują ze mną w ramach programu Humanagement.

 

  PASJA ŻYCIA  

 

Menadżerowie są narażeni na zagrożenie wiążące się z czasem, przez jaki sprawują swoje funkcje. Zbyt długa kadencja naraża osobę na doznanie stanu definiowanego jako wypalenie, znużenie, niechęć, poszukiwanie nie służących bodźców, wyznaczanie i realizacja celów nie zawsze zgodnych z bezpośrednim interesem jego, pracowników i organizacji. Warto przy takich symptomach dokonać świadomej i szczerej rewizji siebie, pozwolić sobie na autorefleksję. Człowiek, który z pasją i ciekawością odkrywa i rozwija samego siebie jest inspiratorem, wzorem do naśladowania, motorem i motywatorem dla innych, jest współczesnym liderem. Dotrzeć do tych przestrzeni w sobie można poprzez kompleksowe, indywidualne doświadczanie siebie w towarzystwie osoby wspierającej i koordynującej ten proces. I nie chodzi tu o stawanie się kim innym, lecz o to, by być coraz bardziej sobą. Jeśli to kryzys ma doprowadzić nas do takich odkryć, to czyż nie należy być za taki kryzys wdzięcznym?

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8