Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP ARTYKUŁY

19 marca 2021

Wizerunek firmy, a marka osobista czyli, jak świadomie kreować swój sukces

Większość polskich przedsiębiorców, którzy wiedzą, jak ważna w kreowaniu wyników firmy jest jej marka, poświęca się jej budowaniu. Wielu udaje się to zadanie i rzeczywiście wygląda na to, że sprawnie prowadzą i koordynują ten proces. Wizerunek, komunikacja z mediami, odpowiedzialność społeczna, profil klienta wydają się być spójne i adekwatne. Strony internetowe korespondują z wizerunkiem i spełniają swoje praktyczne role. Gdy nałożymy jednak na ten obraz wizerunek ich marek osobistych, wszystko zaczyna się zamazywać, kolory i kształty mieszają się w nieładzie, pojawia się nieprzyjemne odczucie dysharmonii, wkrada się chaos.

 

  CZYM JEST MARKA OSOBISTA  

 

Marka to coś jasnego, klarownego, wiadomego, mocnego, wyróżniającego się w oczach innych. Marka osobista mówi o tym, kim jesteś, jakie masz wartości, w czym się specjalizujesz, czym się wyróżniasz. Oto dlaczego tak ważne jest pozostać sobą, w zgodzie ze sobą gdy tworzysz swoją markę. Ludzie mogą najwyżej chcieć pracować z tobą, kupować od ciebie, wierzyć tobie, a nie jakiemuś wymyślonemu tworowi, nawet, gdy ten wymysł wydaje się być bardziej atrakcyjny od ciebie. Marka osobista jest obietnicą. Co obiecuje twoja marka? Obiecuje konkret i stałość. Taka sama usługa, taka sama jakość, ta sama troska i wartość dla klienta z twojej strony. Marka osobista tworzy oczekiwania w umysłach odbiorców i dopóki będą one spełniane, dopóty będzie ona silna. Rób wszystko, by zawsze spełniać tę obietnicę.

 

  DLACZEGO MARKA OSOBISTA  

 

Jest wiele przyczyn, dla których potrzebujesz świadomie budować markę osobistą, jeśli chcesz osiągać ponadprzeciętne wyniki. Wiele z nich osiągniesz w krótkim wymiarze czasu, jak poprawa relacji z pracownikami, kontrahentami, partnerami w biznesie, klientami. To oczywiście będzie przekładało się na poprawę wyników finansowych, atmosfery pracy, efektywności twojej i ludzi z tobą związanych, sprawnych i trafnych procesów decyzyjnych, efektywnej komunikacji z klientami i wewnątrz organizacji. W dłuższym wymiarze czasu świadomie kreowana marka osobista pozwoli ci na to, by rozwijać i umacniać twój sukces, niezależnie od drogi, jaką w życiu pójdziesz i czynników zewnętrznych, jakie się na tej drodze mogą pojawić. Mocnym markom osobistym, jak wielkim, porządnie zbudowanym i wyposażonym okrętom nie straszne są sztormy i burze. Nie tylko potrafią je przetrwać, ale przewidzieć, dostrzec, ominąć i zmierzać do celu z wykorzystaniem korzystnych prądów i wiatrów.

 

  JAKI PAN, TAKIE WYNIKI  

 

Niespójność pomiędzy marką firmy, a marką osobistą osoby zarządzającej pozornie może nie wydawać się wielkim zagrożeniem w przypadku dużych organizacji zajmujących się przykładowo produkcją serów topionych albo czekoladek. Dla nabywców tych produktów nie jest problemem poziom spójności marki firmy i marki osobistej właściciela czy prezesa, o którym zwykle nie mają pojęcia, którego osoba nie ma wpływu na ich decyzje zakupowe. Jednak dla osób, które prowadzą własny biznes, np. firmę zajmującą się szeroko rozumianymi usługami, działalnością B2B, gdzie zwykle właściciel komunikuje się z klientami, reprezentuje firmę na zewnątrz również w kontaktach z partnerami, kontrahentami, podwykonawcami, marka osobista tej osoby ma decydujące znaczenie dla tożsamości firmy, relacji z otoczeniem, a w konsekwencji oczywiście dla jej wizerunku i wyników finansowych. Przedsiębiorcy głowią się, dwoją i troją, męczą, wydają krocie na marketing i działania pro-sprzedażowe nie wiedząc o tym, że to ich marki osobiste wpływają na wyniki w tych dziedzinach. To twoja marka ma bezpośredni wpływ na decyzje twoich klientów. Od niej musisz zacząć, by uzyskać wpływ na efekty pozostałych działań. Twoja marka kreuje wyniki twojej firmy. A kto kreuje twoją markę?

 

  MASKA NIE ZASŁANIA TWARZY  

 

Marka osobista właściciela wpływa bezpośrednio na wartość organizacji niezależnie od tego, czy jest ona duża, średnia, mała, czy jest to samodzielna działalność gospodarcza, czy osoba ta wykonuje zawód lekarza, prawnika, architekta, radcy prawnego, trenera rozwoju itp. Nabywcy, partnerzy biznesowi, kontrahenci odnoszą się do marki osoby, która stanowi o własnej firmie. Najsprawniej zbudowana marka firmy nie będzie w tej relacji miała znaczenia, jeśli marka właściciela okaże się od niej odstawać. Ludzie odnosić się będą do ludzi, relacji jakie budują, postaw i wartości jakie reprezentują, poczucia bliskości, tego, jak czują się w jej towarzystwie. Autentyczność osoby szefa ma zawsze pierwszoplanowe znaczenie. Ludzie mają wmontowane czujniki, detektory fałszu. Możemy uważać, że znakomicie kreujemy wyobrażenie o sobie, ale na poziomie niewerbalnym inni wyczują, czy jest to zgodne z prawdą i na tym będą budować swój stosunek do osoby, a w konsekwencji do firmy.

 

  PASJA MOTOREM BIZNESU  

 

Wizja, inspiracja, entuzjazm, zaangażowanie, konsekwencja, to kolejne cechy, które świadczą o właścicielu i jego stosunku do tego, co robi, co stworzył, czym zarządza. Jeśli inni poczują twoje zaangażowanie, to będą chcieli współpracować, poszerzać działania w powiązaniu z twoim biznesem, będą chcieli, by to trwało, będą polecać cię z przekonaniem innym. Najważniejsza prawda, z którą musi się liczyć każdy właściciel swojego biznesu jest taka, że niezależnie od roli życiowej, w jakiej się w danej chwili znajduje, jego marka powinna mieć charakter stały i niezmienny. To właśnie przez pryzmat właściciela firmy postrzegana jest jej marka, a nie przez pryzmat marki, jaką dla swojej firmy sztucznie stworzył. Mocne marki osobiste to takie, dla których nie ma większego rozdźwięku pomiędzy życiem osobistym, a życiem zawodowym. Mocne marki żyją tym co robią, pasjonują się tym, ekscytują się pracą, którą wykonują. Musisz pamiętać, że marka budowana jest na emocjach. Jakie emocje pojawiają się u ludzi na twój temat, taka jest twoja marka osobista i marka twojej firmy. Klienci nie będą rozróżniać ciebie w kontekście prywatnym od ciebie w życiu zawodowym. Dla nich sprawa jest prosta. Ty jesteś twoją firmą.

 

  ZAUFANIE BUDUJE WIĘZI  

 

Zaufanie to jeden z najważniejszych czynników sukcesu. Wszyscy chcemy robić interesy z ludźmi, których znamy, którym ufamy, z którymi czujemy pewnego rodzaju więź, których lubimy, z którymi czujemy się dobrze. Korporacje są w obecnych czasach przeżytkiem. Nie mają twarzy, nie są postrzegane jako troszczące się o klienta, nie budują relacji, nie czujemy ich, nie ufamy im. Korporacje nie mają dobrej marki, bo są bezosobowe. Dlatego zatrudniają ludzi, którym potencjalni klienci zechcą zaufać. Ludzie są gotowi zaufać ludziom, zwłaszcza takim, którzy dbają o te same wartości, co oni. W obecnych czasach nie liczy się logo, ale twarz, postawa i osobowość właściciela i osób reprezentujących organizację.

 

  DZIAŁAJ WŚRÓD SWOICH  

 

Definicja wymarzonego klienta, precyzyjne określenie grupy docelowej w oparciu o własne potrzeby, pasje i osobistą misję zbieżną z misją twojej firmy, to podstawowy czynnik dalszego powodzenia działalności, którą prowadzisz. Ludzie robią interesy z tymi, w towarzystwie których czują się swobodnie. To ludzkie emocje decydują o tym, czy klienci zechcą mieć z twoją ofertą do czynienia, czy nie. Potrzebują mieć wrażenie, że dzielą podstawowe wartości z tobą i są do ciebie w pewnych obszarach podobni. Z tego również powodu marka osobista ma niewyobrażalną moc. Dlatego tak ważna jest jak najbardziej rozbudowana wiedza na temat samego siebie, by móc zidentyfikować swoją grupę docelową. Ważne, by klient potencjalny zaczął myśleć w ten sposób, że to fajnie, bo macie ze sobą dużo wspólnego, lubi cię i chętnie odezwie się do ciebie. Najważniejsze, by czuł, że jesteś kimś, komu może zaufać.

 

  BUDUJ NA TWARDYM GRUNCIE  

 

Najważniejszym czynnikiem budowania zaufania jest twoja autentyczność, czyli jak największa zbieżność tego kim jesteś, z wizerunkiem siebie, jaki chcesz budować w oczach ludzi. Najlepsze, co możesz zrobić to być prawdziwym. Oczywiście warto jednocześnie pracować nad swoim rozwojem, neutralizować pewne ograniczenia, które mogą utrudniać ci budowanie dobrych relacji i osiąganie celów, jakie przed sobą stawiasz. Uważaj na próby wmawiania innym, że jesteś inny, niż w rzeczywistości. Nikt nie chce czuć się manipulowany. Nie próbuj być każdym dla wszystkich. Nie staraj się zgrywać kogoś, kim nie jesteś, bo to najlepszy sposób na odniesienie porażki. Nie obawiaj się, że inni poznają twoje słabości, niedoskonałości. Próby maskowania, manipulowania zaburzają spójność i autentyczność, rzutują na zaufanie i skłonność do zawierzenia tobie i temu, co sobą reprezentujesz. Świadome pokazanie własnych wad sprawia, że raczej zyskujemy uznanie innych, niż je tracimy.

 

  WIZERUNEK TO PRAWDA O TOBIE  

 

Wszystko, co robisz i jak robisz wpływa na twoją markę. Nie tylko cechy twojego charakteru, świadomość misji i wizji, profesjonalizm, autentyczność, wyjątkowość, spójność wewnętrzna, lecz również ich zewnętrzne przejawy kreują twój wizerunek w oczach otoczenia. Zwracaj uwagę na to co mówisz, jak mówisz i gdzie. Jakie komunikaty na swój temat zamieszczasz w mediach społecznościowych, jak zachowujesz się w przestrzeni publicznej. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób odnosisz się do innych. Pamiętaj też, że znaczenie dla twojej wiarygodności ma również to jakim autem jeździsz, w co się ubierasz, jak się ubierasz, jaki masz styl, gdzie kupujesz swoje ubrania. Ważne jest nawet to, czym się odżywiasz i gdzie jadasz, jaka jest twoja aktywność fizyczna, jak dbasz o zdrowie, jak spędzasz czas wolny, czym się interesujesz. Na każdym kroku bądź sobą, nieustannie dbaj o swój rozwój, a to kim jesteś należycie odzwierciedlaj w komunikacie, jaki na swój temat tworzysz.

 

  PRZEWAGA MIARĄ SUKCESU  

 

Większość marek, bo każdy ma markę, budowanych jest przypadkowo, nieświadomie. Pamiętaj, że świadoma marka osobista to przejmowanie kontroli nad tym, czego zdaniem innych nie można kontrolować. Kontrola nad tym, jak jesteśmy postrzegani, co o nas mówią, z czym nas kojarzą, jakie emocje pojawiają się u innych na nasz temat, daje możliwość wybicia się ponad konkurencję, zbudowania mocnej i trwałej pozycji na rynku, wpływu na nieograniczony wzrost wyników finansowych. Świadomie i konsekwentnie wprowadzana w życie marka osobista, która jest spójna z marką twojego biznesu uruchamia naturalne mechanizmy nieustannego rozwoju, powodzenia, spełnienia, szczęścia, bogactwa.

 

„Zainwestuj w budowę swojej marki osobistej. Ty jesteś najbardziej wartościową, najbezpieczniejszą, najwyżej oprocentowaną, najcenniejszą, najtrafniejszą inwestycją swojego życia.”

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8