Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

03 marca 2021

Autorytet Lidera – Autentyczność i charyzma w biznesie

  AUTORYTET LIDERA - AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE  

 

Szkolenie rozwija w uczestnikach zdolność oddziaływania na współpracowników i podwładnych w taki sposób, by uruchamiać w nich poczucie szacunku, zaufania do nich i zaangażowania w projekty, którym przewodzą. Dzięki niemu uczestnicy budują świadomość siebie i swoich zasobów, uczą się zachowań umożliwiających skuteczne kreowanie wizerunku właściwej osoby na właściwym miejscu oraz budowanie w oczach ludzi autorytetu lidera, który wspiera procesy delegowania zadań, kontroli przebiegu i należytej ich egzekucji. Pogłębiają świadomość różnorodności postaw i potrzeb pracowników. Szkolenie pozwala uczestnikom na zależne od okoliczności i konkretnych sytuacji dobieranie takich rozwiązań, które najlepiej służą realizowanym procesom. Elastyczność, którą w nich rozwija, pomaga zarządzać różnorodnością skutecznie, osiągać wymagające cele, przy jednoczesnym rozwijaniu lojalności i zaangażowania.

 

  KORZYŚCI  

 

  DOWIESZ SIĘ  

 • jak uwalniać w sobie dostęp do zasobów składających się na świadomą charyzmę lidera

 • jak rozwijać w sobie zdolność uważnej obecności

 • Jak pracować nad budowaniem odporności psychicznej

 • jak odkrywać własną autentyczność

 

  PRZEKROCZYSZ SIĘ  

 • wyzwalając się z ograniczeń stojących na drodze potrzebnych zasobów

 • udrażniając ich przepływ, byś mógł z nich korzystać

 • nabywając zdolności przeformułowania zasobów uwarunkowanej charyzmy w charyzmę świadomą

 • dowiadując się jak uniknąć dotychczasowych błędów i jak osiągać ekologiczne cele komunikacji w biznesie i życiu osobistym

 

  STANIESZ SIĘ  

 • osobą działającą z poziomu dostępu do swojego potencjału świadomej charyzmy

 • osobą świadomie zarządzającą relacjami z ludźmi, swoim dobrostanem, sukcesem

 • osobą żyjącą z poziomu własnej autentyczności, spójności wewnętrzno-zewnętrznej, szanowaną, cenioną, będącą inspiracją i autorytetem dla innych

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I

AUTORYTET LIDERA – CZYNNIKI, TEST, ANALIZA, WGLĄD, ROZWIĄZANIA

 

Lider z autorytetem.

 • Autorytet formalny i nieformalny lidera – definicja, przykłady, sytuacja obecna uczestnika

Kluczowe czynniki decydujące o budowaniu autorytetu lidera

 • uważna obecność

 • odporność psychiczna

 • autentyczność

 • elastyczność

 

Mindfulness lidera – prezentacja, omówienie, korzyści

 • Ćwiczenia uważnej obecności

 

Odporność psychiczna – kortyzol, ciało migdałowate, biochemia organizmu – świadomość wpływu odporności psychicznej na skuteczność pracy lidera – prezentacja i omówienie

 • Trening codziennego zwiększania odporności psychicznej, dobrostan lidera – ćwiczenia i dobre praktyki - metoda na palacza, siła oddechu, flow, aktywność fizyczna, odpoczynek

 

Autentyczność – bez maski ci do twarzy – czym jest autentyczność

 • Wgląd wewnętrzny – kim jestem jako lider, SWOT osobisty – ćwiczenie, złożona praca własna, prezentacje na forum grupy

 • Wgląd zewnętrzny – jak mnie postrzegają inni – ćwiczenie w parach, prezentacje i wnioski na forum grupy

 

Przekonania jako kluczowe obszary wewnętrzne w odnajdywaniu i udrażnianiu dostępu do zasobów budujących autorytet lidera.

 

Identyfikowanie przekonań:

 • Wpływ przekonań na generowanie zasobów wg koncepcji Diltsa

 • Identyfikacja przekonań ograniczających i zmiana przekonań na wspierające

 • Praktyczne ćwiczenie tworzenia przekonań o sobie i ludziach służących udrażnianiu dostępu do zasobów budujących autorytet

 • Co zamierzam zmienić, nad czym będę pracować – praca własna

 

MODUŁ II

AUTORYTET – FILARY MOCY

 

Trzy filary mocy lidera.

 • Model Vrooma - Menedżer pod lupą pracowników - kwestia spójności osoby zarządzającej - czy mówi to, co deklaruje, jakie wartości głosi, jakimi żyje, jak mają się one do wartości organizacji? – omówienie i przeniesienie na rzeczywistość zawodową uczestników

 • Praca własna uczestników. Który z filarów jest moją naturalnie najsilniejszą, a który najsłabszą stroną. Własna analiza swoich mocnych i słabych stron - jeden obszar, nad którym chcę popracować. Wypracowanie zachowań budujących autorytet. Mapa zachowań pożądanych i niepożądanych. – praca indywidualna, wnioski na forum grupy

 • Zasoby na jakich lider może skutecznie budować swój autorytet

  • kompetencje
  • wizja
  • relacje
  • zaufanie

prezentacja, omówienie, wnioski

 • Model Lencioniego – piramida dysfunkcji w zespole, sposoby przeciwdziałania dysfunkcjom – przełożenie na rzeczywistość zawodową uczestników

 • Struktura wglądu – praca w grupie nad wyzwaniami związanymi z budowaniem zaufania i elastycznością stosowania stylów przywódczych poszczególnych uczestników – ćwiczenie i wnioski

 

MODUŁ III

ASERTYWNOŚĆ A AUTORYTET LIDERA

 

Czym jest asertywność i jak z niej korzystać w roli lidera

 • Wyznaczniki asertywności na poziomie myśli – przekonań – emocji – zachowań – języka – Prawa asertywne – stworzenie listy praw.

 • Model komunikatu asertywnego FUKO – ćwiczenia w parach

 • Czego potrzebujemy, aby rozwijać w sobie postawę „Ja OK. – ty OK.”? – wypracowanie ścieżki dojścia do takiej postawy – ćwiczenia w parach, wnioski.

 

Jak to wyrazić? – techniki asertywne.

 • Wyrażanie własnych opinii / intencji / potrzeb – sformułowania z pozycji „ja” zamiast „ty” – ćwiczenia w parach

 • Asertywna odmowa. Jak zadbać o relacje w sytuacji odmowy? – ćwiczenia w parach

 • Asertywne wyrażanie próśb i zachęcanie innych do współpracy: szukanie właściwych słów – siła pozytywnego języka; stworzenie banku „skutecznych sformułowań” – ćwiczenia w parach

 • Zebranie dobrych praktyk w codziennej pracy uczestników – dyskusja na forum

 

Asertywne wyrażanie i przyjmowanie ocen/ opinii/ krytyki/ pochwał.

 • Przypomnienie modelu informacji zwrotnej służącego do wzmacniania pożądanych zachowań i korygowania niekonstruktywnych zachowań. – ćwiczenia w parach

 • Jak przyjmować feedback kiedy jest konstruktywny, a co kiedy nie jest? Jak zdobywać więcej informacji? Sztuka słuchania i dopytywania. – ćwiczenia i dyskusja

 • Jak radzić sobie z krytyką osobistą? – techniki reakcji – ćwiczenia w parach

 • Gwiazda ekspercka – ćwiczenie w grupie - sugestie, wskazówki uczestników

 

Omówienie prac w zespołach: zebranie najlepszych praktyk oraz wybranie wskazówek, które są najbardziej przydatne w pracy zawodowej uczestników.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8