https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

  ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW  

 

To szkolenie pomoże uczestnikom przejść drogę pomiędzy funkcją menadżera, a liderem świadomie motywującym swój zespół i poszczególnych jego członków. W trakcie ćwiczeń uczestnicy sami stworzą model kompetencji motywacyjnych, zarówno automotywacji, jak i budowania zaangażowania podległych im ludzi na bazie przedstawionych im rozwiązań bazujących na współczesnej naszym czasom wiedzy z zakresu pozafinansowej motywacji.

 

  KORZYŚCI  

 

  DOWIESZ SIĘ  

 • jak motywować siebie i innych
 • jak rozwijać w sobie zdolność inspirowania i wyzwalania energii w sobie i innych
 • jak komunikować, by przynosiło to efekt pożądany a nie przypadkowy
 • jak odróżniać intencje od potrzeb drugiej strony

 

  PRZEKROCZYSZ SIĘ  

 • wyzwalając się z ograniczeń stojących na drodze potrzebnych zasobów
 • udrażniając ich przepływ, byś mógł z nich korzystać
 • nabywając zdolności przeformułowania zasobów działających motywacyjnie
 • dowiadując się jak uniknąć dotychczasowych błędów i jak osiągać ekologiczne cele w temacie motywacji

 

  STANIESZ SIĘ  

 • osobą działającą z poziomu dostępu do swojego potencjału motywacyjnego
 • osobą świadomie zarządzającą relacjami z ludźmi, swoim dobrostanem, sukcesem
 • osobą żyjącą z poziomu własnej autentyczności, spójności wewnętrzno-zewnętrznej, szanowaną, cenioną, będącą inspiracją i autorytetem dla innych

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW

 

Wprowadzenie do zagadnienia motywacji

 • Czym jest motywacja, współczesne jej rozumienie

 • Rodzaje działań motywacyjnych w zależności od poziomu rozwoju lidera i charakterystyki zespołu

 • Skuteczne motywatory i demotywatory, z których motywatorów warto korzystać oraz jak unikać tych drugich

 • Bank pomysłów na skuteczną motywację w specyfice pracy zespołu i poszczególnych osób Złota piątka najlepszych motywatorów.

 • Dyskusja na temat wyników badania Polska Mapa Motywacji  w odniesieniu do pracy w organizacjach Uczestników. Dostosowanie działań liderskich do potrzeb pracowników.

 

Automotywacja i indywidualizacja działań motywacyjnych

 

 • Automotywacja i jej wpływ na skuteczność działań motywujących pracownika – zasada samospełniających się przekonań – praca z własnymi przekonaniami

 • Piramida Diltsa w procesach motywacji – spójność przede wszystkim – wprowadzenie i ćwiczenie

 • Zmiana zachowań wg Aronsona. Pomiędzy karą i nagrodą

 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga. Czynniki higieny a rzeczywiste motywatory.

 • Prawa motywacji wg Denny’ego. - ćwiczenie – „Nowe sposoby motywowania”, prezentacja i omówienie ćwiczenia.

 

Motywacyjny charakter działań codziennych

 

 • Motywowanie podczas delegowania zadań – ćwiczenia w parach

 • Motywowanie podczas monitorowania – ćwiczenia w parach

 • Motywowanie podczas udzielania informacji zwrotnej – ćwiczenia w parach

 

Coaching w służbie motywującego lidera

 

 • Czym jest a czym nie jest coaching – czyli jak korzystać z coachingu w motywowaniu swoich pracowników

 • Coaching w rozmowach indywidualnych z pracownikiem - ćwiczenia

 • Wspólne określanie celu spotkania

 • Wspólne określanie poziomu realizacji zawodowych celów przez pracownika

 • Wspólne określanie potrzeby zmian, metod ich wprowadzania i zakresu

 • Wspólne określanie planu, czasu realizacji zadań, wskaźników potrzebnych do określenia ich efektywności

 

Podsumowanie, dobre praktyki, przeniesienie wyników na codzienność zawodową uczestników.

Zarządzanie przez angażowanie – Sztuka motywacji siebie i pracowników

03 marca 2021

TOP SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.