Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

Akademia Świadomego Przywództwa
Lider Przyszłości TERAZ

  DLA KOGO JEST AKADEMIA  

 

Akademię stworzyłem dla tych menadżerów, którzy funkcjonują na swoim rynku zawodowym, mają doświadczenie w swojej profesji, przeszli już sporo szkoleń, wciąż chcą wzrastać, ale mają poczucie, że ciężko im znaleźć, w zalewie szkoleń do siebie podobnych, czegoś wyjątkowego, na adekwatnym dla nich poziomie zaawansowania, co pozwoli im na własny, głęboki rozwój, znaczące poszerzenie swoich kompetencji przywódczych, faktyczną stymulację, postęp, bodziec pozwalający im realizować ambitne cele w złożonym, dynamicznie się zmieniającym środowisku ich firmy, rynku, świata.

 

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA  

 

 • Nowoczesne podejście do roli lidera zaktualizowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii przywództwa - wyprzedzenie konkurencji, silny impuls rozwojowy dla lidera, zespołu, organizacji, nowe perspektywy, uwzględnienie okoliczności pandemicznych i ich wpływu na świat, ludzi, rynek, organizację, nowe środowisko pracy i zarządzania.

 • Procesowy, praktyczny, interaktywny charakter warsztatów – własny, głęboki rozwój uczestnika jako człowieka – przejście drogi od menadżera do świadomego lidera z uwzględnieniem kolejnych kroków i faz tego procesu.

 • Świadomość tajników procesu grupowego w roli lidera zespołu w oparciu o mechanizmy, z jakich korzystają mądrzy przywódcy, trenerzy, facylitatorzy i coachowie zespołów – ekologia zarządzania, komunikacja, poziomy świadomości – Dave Logan, Kevin Murray, David Hawkins, Clare W. Graves, Don Beck.

 • Unikalne podejście do prowadzenia poruszających wystąpień publicznych i skutecznych prezentacji biznesowych - Lee Glickstein, Stephen Denning.

 • Budowanie profesjonalnej, świadomej marki osobistej dla relacji ze współpracownikami i rynkiem, na którym działa uczestnik Akademii - przewaga konkurencyjna, unikalność, atrybut, archetyp, spójność, autentyczność, identyfikacja, wizerunek – Hubert Rampersad, Joseph Campbell, Montoya&Vandehey.

 • Zmiana przestarzałych, skostniałych, nieefektywnych modeli zarządzania – nowy wymiar pracy rozwojowej, zmiana w percepcji siebie i ludzi, otworzenie się na nowe możliwości. Świadome przywództwo adekwatne do obecnych okoliczności, które uwzględnia potrzeby i wyzwania naszych czasów. Nowy paradygmat współczesnego przywództwa - modele: Theory U Otto Scharmera, Cynefin Framework Davida Snowdona, samozarządzających się organizacji Frederica Laloux, VUCA Prime Boba Johansena, przychodzący po nim BANI Jamais Cascio, model wszechstronnego przywództwa Roba Kaisera, który bazuje na odkryciach Manfreda Ketsa DeVriesa, teoria Spektrum Świadomości w przywództwie Kena Wilbera, a także Mity Przywództwa Jeffreya Pfeffera.

 • Ostatni moduł Akademii - wyjazdowy, niezapomniany, wzbogacony o elementy treningu interpersonalnego, głęboki wgląd w siebie w zwierciadle uczestników, informacja zwrotna, nieodzowny aspekt samopoznania i integracji przyswojonego materiału oraz nowych kompetencji lidera naszych czasów.

 

  TEMATY ETAPÓW  

W AKADEMII ŚWIADOMEGO PRZYWÓDZTWA LIDER PRZYSZŁOŚCI TERAZ

 

I SAMOPOZNANIE LIDERA

 • Proces grupowy – integracja z elementami treningu interpersonalnego

 • Zarządzanie zespołem – przeniesienie własnych doświadczeń na praktykę pracy z ludźmi

 

II ZARZĄDZANIE RELACJAMI

 • Tajniki komunikacji

 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu

 • Typy osobowości i filtry percepcji

 • Zarządzanie multi-pokoleniowe

 

III ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

 • Zarządzanie stresem i Mindfulness lidera

 • Zarządzanie konfliktem i sytuacjami trudnymi

 

IV SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Stres w kontekście wystąpień publicznych

 • Tajniki relacji ze słuchaczami

 • Praktyka mistrzów sceny

 

V TOŻSAMOŚĆ LIDERA

 • Świadome przywództwo w świecie VUCA

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8