Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

03 marca 2021

Świadomy lider zespołu – tajniki zarządzania sobą i ludźmi w procesach grupowych

  AUTORYTET LIDERA – AUTENTYCZNOŚĆ I CHARYZMA W BIZNESIE  

 

Świadomość siebie i drugiego człowieka jest w rozwijaniu potencjału lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego w sposób, jakiego być może dotąd w swoim życiu nie doznali. Ten warsztat będzie dla każdego z uczestników głębokim, zaawansowanym doświadczeniem wglądu wewnętrznego w kontekście rozwoju świadomości mechanizmów relacyjnych, komunikacji, samopoznania i odkrywania własnej autentyczności. Całkowicie opierające się na procesie, trzydniowe spotkanie ma szanse odegrać kluczową rolę w odkrywaniu siebie, neutralizowaniu wewnętrznych blokad, samoświadomości, rozwoju dotychczasowych umiejętności komunikacji i budowania zdrowych, wartościowych relacji z grupą, zespołem i poszczególnymi jego członkami.

 

Dodatkowo uczestnicy poznają najbardziej aktualne teorie związaną z tematem: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele i oczekiwania grupy, cele i oczekiwania poszczególnych jej członków, role grupowe, normy grupowe. Zastanowimy się nad znaczeniem rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy lidera. Wyszczególnimy style i metody skutecznego zarządzania procesem grupowym w zależności od rozmiaru, kontekstu i charakteru grupy.

 

  KORZYŚCI  

 

  DOWIESZ SIĘ  

 • jakie są głębokie, podświadome mechanizmy decydujące o jakości i skuteczności procesów komunikacji i budowania relacji z grupą.

 • jak zwiększa umiejętności zarządzania procesem grupowym.

 • jakie jest znaczenie psychoneurologicznych mechanizmów zachodzących w ludzkich mózgach w trakcie procesu komunikacji.

 • jak świadomie zarządzać strukturą procesu grupowego.

 • jakie są modele, fazy procesu oraz role członków grupy.

 

  PRZEKROCZYSZ SIĘ  

 • nabierając umiejętności budowania zespołu i dbania o jego rozwój.

 • rozpoznając kolejne fazy dynamiki grupowej i zarządzając nimi.

 • posiadając umiejętność wpływania na procesy grupowe.

 • zdobywając nowe umiejętności i potrafiąc się nimi dzieli z innymi.

 • świadomie zarządzając własnymi emocjami w procesie.

 • znając zasady i umiejąc korzystać z podświadomych mechanizmów relacyjnych

 

  STANIESZ SIĘ  

 • osobą autentyczną i spójną

 • świadomie zarządzającą procesem grupowym.

 • świadomie zarządzającą własnymi emocjami, tworzącą atmosferę zaufania.

 • wpływającą skutecznie na nieświadome mechanizmy psychiki członków grupy.

 • mającą pewność, swobodę i spokój w zarządzaniu zespołem.

 • wpływającą na wzrost efektywności kontaktów ze współpracownikami, klientami, partnerami w biznesie.

 • świadomie zarządzającą tym, co zwykle dzieje się na poziomie nieświadomym, przez co zyskujesz możliwość wpływania na efekty.

 • mającą większy wpływ na to co się dzieje w relacjach z ludźmi i do czego to prowadzi.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 

Doświadczenie procesu grupowego z elementami treningu interpersonalnego i głębokich technik procesowych

 • Samopoznanie

 • Mechanizmy obronne

 • Podświadome syndromy I uwarunkowania

 • Lustro relacyjne

 • Projekcje

 • Przeniesienia

 • Wyparcia

 • Uwolnienie blokad relacyjnych

 • Udrożnienie dostępu do zasobów lidera zespołu

 

MODUŁ II

STRUKTURA PROCESU GRUPOWEGO

 

 • Czym jest proces grupowy?

 • Rola lidera w zarządzaniu procesem

 • Modele procesów grupowych

 • Fazy procesu grupowego, etapy budowania i tworzenia się zespołu

 • Cele i oczekiwania grupy i oczekiwania poszczególnych jej członków

 • Style zarządzania procesem grupowym w kontekście zarządzania zespołem

 

MODUŁ III

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 

 • Domknięcie procesu oraz przeniesienie wyników pracy do codzienności zawodowej uczestników

 • Indywidualny Plan Działań

 

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8