Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

03 marca 2021

Zarządzanie czasem i energią – osobisty wellbeing pracownika

ZARZĄDZANIE CZASEM I ENERGIĄ – OSOBISTY WELLBEING PRACOWNIKA

 

Wellbeing to zestaw zaplanowanych i systematycznie realizowanych działań motywowanych dbałością o zaspokajanie kluczowych potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych człowieka. Organizacja może mieć znaczący udział w tym procesie u każdego ze swoich pracowników. Chodzi tu o zapewnienie im poczucia wsparcia, bycia docenianymi, poczucia wartości pracy, realnego wpływu na jej przebieg i współodpowiedzialności za wyniki. Jakość i efektywność tego co pracownicy robią rośnie, gdy rozwijają swoją świadomość, potrafią poradzić sobie ze stresem, budują swoją odporność psychiczną, odczuwają zadowolenie i radość z życia, uważają siebie za osoby wartościowe, a swoje życie za sensowne. Cieszą się pracą w przyjaznym, bezpiecznym i przewidywalnym środowisku, w którym organizacja dba o dobre relacje zatrudnionych osób. Ta wspiera również ich zdrowie, dba o to, by byli wypoczęci, mądrze zarządzali swoją energią, wartościowo się odżywiali, poświęcali czas na aktywność fizyczną.

 

Zarządzanie energią jest najistotniejszym z czynników wellbeing, któremu poświęcimy uwagę podczas tego szkolenia. Jeśli zarządzanie energią, to również czasem, który ma na poziom naszej energii życiowej znaczący wpływ.

 

  KORZYŚCI  

 

  DOWIESZ SIĘ  

 • czym jest wellbeing jakie korzyści przynosi.
 • jaką wartość ma zarządzanie czasem w kontekście dbania o swój dobrostan
 • jakie są najlepsze sposoby efektywnego zarządzania czasem
 • jak radzić sobie z nawykami codzienności i wprowadzaniem nowych, służących zachowań
 • jakie są skuteczne formy zarządzania energią w pracy i w życiu osobistym

 

  PRZEKROCZYSZ SIĘ  

 • weryfikując dotychczasowe przekonania i poznając świadome rozumienie skutecznego zarządzania czasem i energią
 • doświadczając efektywnych praktyk relaksacji i neutralizacji stresu.
 • nabywając zdolności skutecznego zarządzania gospodarką energetyczną organizmu w swojej codzienności.
 • dowiadując się jak go stosować w praktyce

 

  STANIESZ SIĘ  

 • osobą świadomie zarządzającą konfliktem i wpływającą na jakość relacji z klientami i współpracownikami.
 • osobą żyjącą w zgodzie z własnym potencjałem, w poczuciu satysfakcji ze swojego życia w poszczególnych jego aspektach.
 • osobą budzącą poczucie zaufania, bezpieczeństwa, szacunku.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

MODUŁ I

WPROWADZENIE DO WELLBEING

 

 • czym jest wellbeing, czemu służy, jakie przynosi korzyści, czym się wyraża, dlaczego warto wprowadzać jego zasady do swojego życia

 • psychologia biznesu a wellbeing

 • badania i ich przełożenie na codzienność uczestnika

 • znaczenie zarządzania czasem i energią dla efektywności i jakości pracy

 

MODUŁ II

ZARZĄDZANIE CZASEM

 

 1. Indywidualna percepcja czasu
  • Zarządzanie sobą w czasie  

  • Cele i wartości

  • Filtry percepcji, a postrzeganie czasu i siebie w czasie

  • Autodiagnoza własnych umiejętności gospodarowania czasem

 2. Poziom efektywności osobistej
  • Różnica pomiędzy celem a efektem

  • Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem

  • Analiza osobistej efektywności

  • Chronotypy Breusa

  • Osobiste bariery utrudniające odpowiednie zarządzanie czasem

  • Bariery obiektywne i subiektywne

  • Bariery osobiste w zarządzaniu czasem

   • Prokrastynacja

   • Perfekcjonizm

   • Pracoholizm

 3. Poziom zawodowy zarządzania czasem
  • Planowanie strategiczne/taktyczne/operacyjne

  • Sztuka definiowania celów

   • - Metoda Smart
   • Zarządzanie przez cele
  • Mini techniki wspomagające zarządzanie czasem – jak motywować się do przestrzegania grafiku dnia – neuropsychologia osobistej motywacji

   • Nagradzanie się – ośrodek nagrody
   • Utrzymywanie wysokiej stymulacji - adrenalina
   • Przerwanie w odpowiednim momencie – energia odnawialna
   • Szybkie uporanie się z tym to, co najtrudniejsze – teraz już z górki
   • Publiczne deklaracje wyzwań i wpływ otoczenia – autorytet zewn.
   • Dzielimy pracę na małe odcinki – po każdym nagroda
   • Dystraktory
 4. Zarządzanie czasem w jednostce czasu
  • Zarządzanie projektami na poziomie osobistym

  • Uwzględnianie barier osobistych i zawodowych w zarządzaniu czasem

  • Taktyka salami

  • Taktyka szwajcarskiego sera

  • Metoda Kartezjusza

  • Model 60/40

  • Ustalanie priorytetów

  • Planowanie „od końca”.

 5. Planowanie strategiczne w zarządzaniu czasem
  • Różnica pomiędzy zarządzaniem a planowaniem
  • Plastyczność planu
  • Zasada Pareto
  • Rafy i bariery w realizacji planów
  • Metody radzenia sobie z odwlekaniem w czasie – jak pokonać prokrastynację
  • Pożeracze czasu i jak sobie z nimi radzić

 

MODUŁ III

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 

 • Indywidualna analiza poziomu energetycznego

 • Psychoneurologia mózgu i biochemia organizmu w służbie energii życia

 • Techniki zarządzania energią osobistą lidera

 • Relaksacja

 • Strategie życia

 • Uważna obecność

 • Krzywa energii – zagrożenia i skuteczne sposoby nią zarządzania

 • Chroniczny stres – jak się przed kosztami chronić, jak nim efektywnie zarządzać

 • Matryca Eisenhower’a

Wielozadaniowość - narzędzia i techniki wspomagające efektywność.

 • Zarządzanie strumieniem zadań

 • Zarządzanie energią w dobie multitaskingu

 

PODSUMOWANIE W FORMIE PRAKTYCZNYCH WNIOSKÓW – PRZENIESIENIE WYNIKÓW NA CODZIENNOŚĆ ZAWODOWĄ UCZESTNIKÓW

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8