Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

03 marca 2021

Zarządzanie Konfliktem – sztuka gaszenia pożarów

  ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SZTUKA GASZENIA POŻARÓW  

 

Konflikt w relacjach międzyludzkich powstaje z wielu przyczyn, w tym: struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp.

Konflikt w różnym stopniu przyczynia się do efektywności organizacji lub jej szkodzi.

Zadaniem każdego pracownika jest rozwiązanie konfliktu w sposób sprzyjający optymalnej efektywności organizacji oraz jakości relacji.

Optymalna efektywność organizacji wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie.

 

Zarządzanie konfliktem to wszelkie działania które mają za zadanie eliminacje, redukcję i wyciszenie konfliktu lub ukierunkowanie jego skutków by maksymalnie wykorzystać jego pozytywne skutki i twórcze efekty. Konflikt z natury zbiorowości ludzkich jest stanem naturalnym. Kompletna jego eliminacja jest niemożliwa a co więcej niepożądana.

 

  KORZYŚCI  

 

  DOWIESZ SIĘ  

 • czym jest konflikt, jakie są powody jego pojawiania się.

 • jak skutecznie sobie z nim radzić i sprawnie nim zarządzać

 • jakie są najlepsze techniki zarządzania konfliktem

 • jak radzić sobie z trudnym pracownikiem, przełożonym, klientem

 • jakie są twoje dotychczasowe style radzenia sobie z konfliktami i co możesz z tym zrobić

 • jak rozpoznawać dynamikę konfliktu wewnątrz zespołu i organizacji

 • jak budować otwarte komunikację w kontekście potencjalnych konfliktów

 

  PRZEKROCZYSZ SIĘ  

 • weryfikując dotychczasowe przekonania i poznając świadome rozumienie skutecznego zarządzania konfliktem

 • doświadczając efektywnych praktyk relaksacji i neutralizacji stresu.

 • nabywając zdolności skutecznego zarządzania gospodarką energetyczną organizmu w swojej codzienności dowiadując się jak go stosować w praktyce.

 

  STANIESZ SIĘ  

 • osobą świadomie zarządzającą konfliktem i wpływającą na jakość relacji z klientami i współpracownikami.

 • osobą żyjącą w zgodzie z własnym potencjałem, w poczuciu satysfakcji ze swojego życia w poszczególnych jego aspektach.

 • osobą budzącą poczucie zaufania, bezpieczeństwa, szacunku.

 • osobą świadomie zarządzającą swoją energią życiową.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I

LABORATORIUM KONFLIKTU – gra symulacyjna

 

MODUŁ II

KONFLIKTY I PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA

 

 • Przyczyny powstawania konfliktów

 • Konflikt między jednostkami a grupami

 • Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów

 • Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami

 • Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a

 • Trójkąt satysfakcji

 • Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie

 • Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby

 • Nawyki i pętle w komunikacji

 

MODUŁ III

ANATOMIA KONFLIKTU

 

 • Deficyt zasobów

 • Postawa podejrzliwości

 • Niezgodność wartości

 • Niestabilny stan stron

 • Odrzucana hierarchia prestiżu

 • Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic

 • Błędne postrzeganie drugiej strony

 • Błędne postrzeganie własnej grupy

 

MODUŁ IV

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI

 

 • Nieoceniający styl komunikowania się

 • Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się

 • Style komunikacyjne C.G. Junga

 • Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"

 • Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne

 • Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych

 • Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się

 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem

 • Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

 

MODUŁ V

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW

 

 • Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,

 • Identyfikacja kwestii spornych

 • Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,

 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia

 • Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna

 • Różnice między kompromisem a integracją

 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

 

MODUŁ VI

STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM

 

 • Dominacja jednostki - mocne i słabe strony

 • Dominacja koalicji - mocne i słabe strony

 • Dominacja większości - mocne i słabe strony

 • Nowy przemawiający cel dla większości

 • Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów

 

PODSUMOWANIE

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8