Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

ETAP V – TOŻSAMOŚĆ LIDERA

  ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE VUCA  

 

W świecie niepewności, dynamicznych zmian społecznych, złożoności zewnętrznych okoliczności gospodarczych, rosnących oczekiwań i potrzeb, wymogów i wyzwań wynikających z pracy zdalnej, przywództwo wchodzi w przestrzeń nowego paradygmatu. Zmieniają się definicje autorytetu, władzy formalnej, hierarchii, współpracy, delegowania, realizacji zadań. Przywódcy stają przed wyzwaniami, do jakich nikt ich dotąd nie przygotował.


 

  CELE SZKOLENIA  

 

W trakcie tego szkolenia wybierzemy się z uczestnikami w niezwykłą podróż z użyciem nowatorskich metod i narzędzi stworzonych przez największe umysły współczesności, sprawdzonych w pracy z przywódcami świata polityki, życia społecznego i biznesu. Poznamy atrybut roli przywódcy, autorytet i charyzmę lidera. Zdamy sobie sprawę z Mitów Przywództwa, które rzutują na nasze przekonania i postawy w procesach zarządzania (Jeffrey Pfeffer).

 

Uczestnicy dokonają wglądu w siebie w głębokich procesach rozwojowych bazujących na Theory U (Otto Scharmer), The Cynefin Framework (David Snowdon). Poszukają rozwiązań dla wyzwań świata niepewności z wykorzystaniem modelu VUCA Prime (Bob Johansen) oraz odnoszącego się do wymogów pandemii i przyszłego post-pandemicznego świata BANI Jamais Cascio. Rozwiną własną koncepcję przywództwa analizując zaawansowany model Spektrum Świadomości (Ken Wilber), model wszechstronnego przywództwa Roba Kaisera, który bazuje na odkryciach Manfreda Ketsa DeVriesa oraz integrując w sobie model Etapów Spójności Osobistej (Konrad Wilk). Ten moduł dopina proces rozwoju uczestników i ich kompetencji przywódczych.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I

AUTORYTET I CHARYZMA LIDERA

 

 • Neutralizacja ograniczeń stojących na drodze uwalniania potencjału charyzmy

 • Nieświadome mechanizmy percepcji: projekcje, wzorce, przekonania, automatyzmy poznawcze

 • Składowe charyzmy świadomej – zasoby

 • Bezpieczeństwo, autentyczność, zaufanie

 • Inteligencja emocjonalna, inteligencja duchowa

 • Transformacja siły w moc

 • Odporność psychiczna lidera – rezyliencja, charakter, wytrwałość, nastawienie 

 

MODUŁ II

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PRZYWÓDZTWA

 

 • Świat VUCA - Dlaczego klasyczne rozumienie zarządzania oraz powszechnie znane i stosowane modele przywództwa przestają być skuteczne

 • Mity przywództwa – teorie vs. Życie

 • Etapy spójności w świadomym podejściu do efektywnego przywództwa

 • Lider bez poczucia winy – każdy etap ma swoje prawa i zalety

 • Rola i osobowość przywódcy we współczesnym świecie

 • Poziomy logiczne w procesach głębokiej motywacji – mapa motywacji

 • Autorytet lidera – rodzaje autorytetu, zasoby

 

Wyjazdowe domknięcie procesu – Feedback - uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Akademii

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8