Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

ETAP II – ZARZĄDZANIE RELACJAMI

  TAJNIKI ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI I BUDOWANIA RELACJI, SZTUKA PERSWAZJI I WYWIERANIA WPŁYWU, TYPY OSOBOWOŚCI, FILTRY PERCEPCJI, ZARZĄDZANIE MULTI-POKOLENIOWE  

 

W roli lidera komunikacja i budowanie relacji okazują się jednym z najistotniejszych czynników sukcesu. W czasie tego warsztatu zajmiemy się aspektem świadomego poznawania i trenowania pogłębionych umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą. Spotkamy się z różnorodnymi mapami świata, filtrami ludzkiej percepcji, w odmienny od powszechnego sposób przyjrzymy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznamy model komunikacji von Thuna. Nauczymy się wychwytywania tego, co ma znaczenie dla uczestników, a czego nie są świadomi, bądź nie chcą tego powiedzieć. Poznamy nieświadome mechanizmy bezpieczeństwa i strategie, jakimi posługują się ludzie w procesach relacyjnych.

 

 

  CELE SZKOLENIA  

 

Samopoznanie i świadomość drugiego człowieka nurtują ludzi poszukujących, każą im badać, odkrywać wzorce, dekodować podświadome strategie, wychodzić poza schemat. Człowiek potrzebuje kategoryzować, nazywać, zestawiać, porównywać, znajdować analogie. Ten moduł służy poznaniu najciekawszych i najbardziej wartościowych modeli opisujących typy osobowości, style zarządzania, filtry percepcyjne i poziomy świadomości. Przyjrzymy się analogiom, wyciągać będziemy wnioski w kontekście własnego rozwoju, relacji międzyludzkich, komunikacji i przywództwa.

 

W części warsztatowej pracować będziemy nad uelastycznianiem swoich stylów i otwieraniem się na ewolucję w kierunku coraz bardziej zaawansowanych poziomów świadomego przywództwa.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I 

TAJNIKI KOMUNIKACJI

 

Uczestnicy poznają mechanizmy powodujące trudność we wzajemnym zrozumieniu i efektywnym komunikowaniu się z pracownikami.

Wprowadzenie do cyklu szkoleń i integracja grupy

 • Omówienie procesu

 • Ćwiczenie integracyjne

 • Dlaczego z niektórymi osobami nie możemy się porozumieć? Jak zwiększyć swoją elastyczność komunikacyjną w kontaktach z innymi? Mapy Świata za oknem, Synchronizacja w modelu PPL – ćwiczenia

 • Umiejętność dostrajania się i wzięcia odpowiedzialności za zbudowanie porozumienia. – scenki z rozpoznawaniem i synchronizacją do różnych typów osobowości i filtrów percepcji

 

MODUŁ II

SZTUKA PERSWAZJI I WYWIERANIA WPŁYWU

 

Co to jest perswazja? Czynniki wywierania wpływu wg R. Cialdiniego

 • Definiowanie pojęć perswazja – wywieranie wpływu a manipulacja

 • Psychologiczne warunki komunikacji w aspekcie wywierania wpływu

 • Przykładowe czynniki wywierania wpływu wg R. Cialdiniego

  • Autorytet
  • Społeczne dowody słuszności
  • Zaangażowanie i konsekwencja
  • Lubienie i sympatia
  • Wzajemność
  • Niedostępność
 • Czynniki wpływające na osobę – podatność na wywieranie wpływu

 

Znaczenie mowy ciała i praca głosem

 • Model Mehrabiana

 • Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów: umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań

 • Empatyczne formułowanie pytań – ćwiczenia

 • Aktywne słuchanie - wywieranie wpływu, obrona przed manipulacją - ćwiczenia

 • Metoda lejka w prowadzeniu pracownika pytaniami do naszego celu

 • Zastosowanie metody Sokratesa

 

Techniki argumentacyjne – sztuka prowadzenia efektywnych rozmów

 • Charakterystyka i dobór wybranych technik argumentacyjnych do konkretnego odbiorcy

 • Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu technik argumentacyjnych

 • Rozmowa z pracownikiem – ćwiczenia praktyczne w parach

 • Presupozycje i implikatory lingwistyczne – ćwiczenia indywidualne, praca w parach i wnioski

 • Dobre praktyki – co mówić, czego unikać – ćwiczenia w grupie i w parach

 

Obszary do rozwoju – relacje z sobą, relacje z ludźmi – podsumowanie

 

MODUŁ III

TYPY OSOBOWOŚCI I FILTRY PERCEPCJI

 

Wprowadzenie do tematów szkolenia

Typy osobowości i style komunikacji - uczestnicy poznają podstawowe terminy oraz modele podziału stylów komunikacji

 • Model wg Logana

 • Test Mindsonar – składowe, cele, korzyści

 • Poziomy wartości wg Gravesa

 • Filtry percepcji – uzupełnienie stylów komunikacji w poznaniu człowieka

 

Przełożenie wiedzy teoretycznej na realne wyzwania wynikające z sytuacji komunikacji i relacji z pracownikami

 • Test - czteropolówka

 • Opis stylów, ich zalet i kosztów

 • Autodiagnoza uczestników i przeniesienie na codzienność

 

Wzmocnienie umiejętności rozpoznawania i spotykania ludzi w różnych stylach i filtrach

Uczestnicy poznają mechanizmy powodujące trudność we wzajemnym zrozumieniu i efektywnym komunikowaniu się z pracownikami.

 

Komunikacja, która uwzględnia styl komunikacji.

 • Filtry percepcji – charakterystyka, rodzaje, zastosowanie

 • Filtry percepcji – Od – Ku, Podobieństwa – Różnice, Autorytet Wewnętrzny – Autorytet Zewnętrzny, ćwiczenia na poszczególne filtry, wady i zalety

 • Umiejętność rozpoznawania typów komunikacyjnych i filtrów percepcji – ćwiczenie z wywiadami video

 • Rozwijanie osobistej skuteczności w budowaniu relacji z innymi. Treningw dopasowywaniu się do drugiej strony w aspektach komunikacji i budowania relacji. – ćwiczenia z pisania maili do różnych typów osobowościowych i filtrów percepcji

 • Umiejętność dostrajania się i wzięcia odpowiedzialności za zbudowanie porozumienia. – scenki z rozpoznawaniem i synchronizacją do różnych typów osobowości i filtrów percepcji

 

MODUŁ IV

ZARZĄDZANIE MULTI-POKOLENIOWE

 

Podział na pokolenia i ich charakterystyka

 • Baby boomers, X, Y i Z  - stereotypy i generalizacje

 • Tworzenie Person – zobacz z kim masz do czynienia – ćwiczenie

 • Typy pokoleń, a ich wartości, style komunikacji, potrzeby, stosunek do pracy, relacji, przełożonych

Zalety zespołów wielopokoleniowych i jak wydobyć z nich potencjał

 • Mocne strony poszczególnych pokoleń

 • Podział zadań i kompetencji

 • Jak dostosować przekaz do przedstawicieli różnych pokoleń

 • Rozmowa mobilizująca, a percepcja różnych pokoleń (feedback feedforward) – ćwiczenie

 • Zaufanie i autorytet w relacji z różnymi pokoleniami

 • Obszary do rozwoju – relacje z sobą, relacje z ludźmi – podsumowanie

 

  EFEKTY MODUŁU  

 

Szkolenie służy temu, by uczestnicy nauczyli się poprzez własne doświadczenie i ćwiczenia, w których będą brać udział technik świadomego zarządzania procesami komunikacji i budowania relacji. Uczyć się będą rozpoznawania mechanizmów i narzędzi skutecznej komunikacji, świadomego budowania relacji uwzględniającego zdolności rozpoznawania i zarządzania nieświadomymi procesami relacyjnymi. Uczą się siebie, swoich strategii zachowania i współdziałania, otwierają się na wzajemne wsparcie i umiejętność efektywnego realizowania złożonych zadań w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami psychologii biznesu.

 

Moduł drugi służy temu, by uczestnicy nauczyli się również poprzez własne doświadczenie i ćwiczenia, w których będą brać udział typologii osobowości, przywództwa oraz modeli poziomów świadomości. Dzięki ich poznaniu mogą coraz bardziej świadomie rozwijać swój przywódczy potencjał. Uczą się siebie, swoich strategii zachowania i współdziałania, otwierają się na wzajemne wsparcie i umiejętność efektywnego realizowania złożonych zadań w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami psychologii biznesu.

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8