Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

ETAP I - SAMOPOZNANIE LIDERA

  PROCES GRUPOWY - INTEGRACJA Z ELEMENTAMI TRENINGU INTERPERSONALNEGO 

 

  CELE SZKOLENIA  

 

Świadomość siebie i drugiego człowieka jest w rozwijaniu potencjału lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego w sposób, jakiego być może dotąd w swoim życiu nie doznali. Ten warsztat będzie dla każdego z uczestników głębokim, zaawansowanym doświadczeniem wglądu wewnętrznego w kontekście rozwoju świadomości mechanizmów relacyjnych, komunikacji, samopoznania i odkrywania własnej autentyczności. Całkowicie opierające się na procesie, trzydniowe spotkanie ma szanse odegrać kluczową rolę w odkrywaniu siebie, neutralizowaniu wewnętrznych blokad, samoświadomości, rozwoju dotychczasowych umiejętności komunikacji i budowania zdrowych, wartościowych relacji z grupą, zespołem i poszczególnymi jego członkami.

 

Dodatkowo uczestnicy poznają najbardziej aktualne teorie związaną z tematem: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele i oczekiwania grupy, cele i oczekiwania poszczególnych jej członków, role grupowe, normy grupowe. Zastanowimy się nad znaczeniem rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy lidera. Wyszczególnimy style i metody skutecznego zarządzania procesem grupowym w zależności od rozmiaru, kontekstu i charakteru grupy.

 

  EFEKTY MODUŁU  

 

Szkolenie służy temu, by uczestnicy nauczyli się poprzez własne doświadczenie i ćwiczenia, w których będą brać udział świadomego zarządzania procesem grupowym. Uczyć się będą rozpoznawania mechanizmów i narzędzi skutecznej komunikacji, świadomego budowania relacji z grupą uwzględniającego zdolności rozpoznawania i zarządzania nieświadomymi procesami relacyjnymi. Uczestnicy biorą udział w doświadczeniu, którego efekty przekładają się na poprawę jakości ich życia, zbliżają ich do siebie i innych ludzi. Uczą się siebie, swoich strategii, otwierają się na wzajemne wsparcie i umiejętność efektywnego realizowania złożonych zadań w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami psychologii biznesu.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

Moduł I

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 

Doświadczenie procesu grupowego z elementami treningu interpersonalnego i głębokich technik procesowych

 • Samopoznanie

 • Lustro relacyjne

 • Projekcje

 • Przeniesienia

 • Wyparcia

 • Uwolnienie blokad relacyjnych

 • Udrożnienie dostępu do zasobów lidera zespołu

 

Moduł II

STRUKTURA PROCESU GRUPOWEGO

 

 • Czym jest proces grupowy?

 • Rola lidera w zarządzaniu procesem

 • Modele procesów grupowych

 • Fazy procesu grupowego, etapy budowania i tworzenia się zespołu

 • Cele i oczekiwania grupy i oczekiwania poszczególnych jej członków

 • Style zarządzania procesem grupowym w kontekście zarządzania zespołem

 

Moduł III

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 

 • Domknięcie procesu oraz przeniesienie wyników pracy do codzienności zawodowej uczestników

 • Indywidualny Plan Działań

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8