Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

ETAP IV – SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

  PREZENTACJE I STORY-TELLING  

 

Doświadczenie warsztatu ze sztuki prezentacji może dać uczestnikom więcej i bardziej niż lata prób i błędów okupionych stresem, a często też bezpowrotnie zmarnowanymi szansami.

 

  CELE SZKOLENIA  


Dowiedzą się jak świadomie zarządzać mechanizmem efektu pierwszego wrażenia, własnymi emocjami, jak tworzyć atmosferę zaufania. Poznają zaawansowane, nieświadome mechanizmy psychiki słuchaczy. Dzięki konkretnym technikom uważnej obecności (Lee Glickstein) - nabiorą pewności, swobody i spokoju przed wystąpieniem i w jego trakcie. Odkryją głębokie, podświadome psychoneurologiczne mechanizmy decydujące o jakości i skuteczności procesów komunikacji i budowania relacji z odbiorcą. Odkryją wpływ rozwijanej autentyczności osobistej na jakość swoich wystąpień. Staną przed pozostałymi uczestnikami, by w oparciu o poznany model story-tellingu doświadczyć nowej jakości kontaktu z odbiorcami i samymi sobą (Stephen Denning). Staną również przed kamerą, by w atmosferze wsparcia przeżyć swoją prezentację i zbudować na niej zasób, z którego świadomie i owocnie będą korzystać w swojej codzienności zawodowej.

 

Dzięki konkretnym mechanizmom, jakie poznają i przećwiczą uczestnicy, nabiorą ponadprzeciętnych umiejętności budowania wyjątkowej i efektywnej relacji ze słuchaczami wystąpień, uczestnikami prezentacji, spotkań biznesowych niezależnie od tego, czy stawać będą przed kilkoma, dziesiątkami, czy nawet setkami osób.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

MODUŁ I

STRES W KONTEKŚCIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 

 • Inicjacja procesu komunikacji – kluczowy moment prezentacji, od którego zależy jej przebieg

 • Nieświadome mechanizmy bezpieczeństwa rozmówców i słuchaczy

 • Teoria i praktyka zarządzania stresem mówcy

 

MODUŁ II

TAJNIKI RELACJI ZE SŁUCHACZAMI

 

 • Wprowadzenie do zagadnienia efektywnej komunikacji w kontekście prezentacji biznesowych

 • Struktura efektywnej komunikacji z audytorium

 • Neuropsychologia wystąpień publicznych: zasady działania mózgu, homeostaza, ośrodek nagrody

 • Mistrzostwo sztuki perswazji podczas prezentacji i wystąpień

 • Uważna obecność w trakcie wystąpień publicznych (Lee Glickstein) i skuteczny model story telling (Stephen Denning)

 

MODUŁ III

PRAKTYKA MISTRZÓW SCENY

 

 • 3 pozycje percepcji w kontekście wystąpień publicznych

 • Struktura wglądu – wystąpienia, rozwiązania i wspierająca informacja zwrotna

 • Wystąpienia publiczne w gronie uczestników w oparciu o doświadczenie szkolenia (kontekst zawodowy) + informacja zwrotna oraz indywidualne zadania do realizacji dla poszczególnych uczestników

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8