Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

TOP SZKOLENIA

ETAPY

03 marca 2021

ETAP III – ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

  ZARZĄDZANIE STRESEM I MINDFULNESS LIDERA  

 

Przewlekły stres to jedna z najpoważniejszych chorób społecznych XXI w, jeden z najistotniejszych powodów spadku efektywności pracy, satysfakcji z życia, jakości relacji międzyludzkich.

Nasz warsztat poświęcimy konkretnym, skutecznym sposobom neutralizowania kosztów stresu i świadomego nim zarządzania.

Przywództwo bazujące na postawie mindfulness to najskuteczniejszy sposób realizacji zadań, jakie stają przed współczesnym menadżerem w zmieniających się nieustająco okolicznościach tzw. świata VUCA.

 

  KONFLIKTY I SYTUACJE TRUDNE  

 

Sytuacje trudne i konflikty zdarzają się nieustająco w pracy lidera. Wszyscy uczestnicy mają z pewnością takie doświadczenia. Ten warsztat da im możliwość poznać przydatne i skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami w pracy z zespołem, klientami, innymi osobami, w różnych kontekstach życia. Poszerzą perspektywę w związku z coraz powszechniejszym w tym kontekście aspektem różnic międzykulturowych.

 

  CELE SZKOLENIA  

 

Skąd bierze się opór, skłonność do konfrontacji i jak sobie z nimi radzić. Nie wszystkim sytuacjom trudnym można i warto zapobiec. Nie zawsze ma to uzasadnienie z punktu widzenia świadomego przywódcy. Świadomy przywódca potrzebuje otworzyć się na nowy paradygmat konfliktu. Zawsze warto świadomie zarządzać konfliktem. Uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła, typy i objawy konfliktów. Jakie interwencje podejmować. Nie zabraknie również czasu na dyskusje, case studies i wymianę doświadczeń.

 

  PROGRAM SZKOLENIA  

 

  ZARZĄDZANIE STRESEM  

 

MODUŁ I

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA STRESEM

 

 • Prezentacja planu i celów szkolenia.

 • Korzyści ze świadomego zarządzania stresem – czym jest stres, jak działa, jakie są jego konsekwencje, jak nim skutecznie zarządzać.

 • Niedźwiedź na godzinie dziewiątej… (opowieść przybliżająca przebieg reakcji stresowej). Co koniecznie i nieodzownie trzeba zrobić, żeby stać się gotowym na wyzwania codzienności uczestników.

 • Przygotowanie do praktyki uważności i medytacji - jak to rozumieć, czym to nie jest, podstawy naukowe, co jest niezbędne i czego zdecydowanie unikać

 • Oddech – praktyka relaksacji – ćwiczenia

 • Dzień z życia… (opowieść przybliżająca błędy jakie większość ludzi nieświadomie i systematycznie popełnia) – co robić w codzienności, jakie nawyki wprowadzać, by świadomie wpływać na zarządzanie stresem i emocjami.

Twoje ciało, twoje myśli i emocje to części jednego systemu – poznaj i zrozum, jak działa ten system w stresie i co możesz zrobić, by o niego zadbać.

 

MODUŁ II

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA STRESEM – PRACA Z CIAŁEM, TECHNIKI ODDECHOWE, RELAKSACYJNE, MEDYTACJA

 

 • Oddech – techniki oddechowe: 3-1-6-1, balon, 5 na 5

 • Techniki Schultza i Jacobsona – scan ciała, osobisty masaż, rozciąganie

 • Kotwica wspierających stanów emocjonalnych – medytacja z wizualizacją.

 • Podsumowanie, zadanie do utrwalenia wyników medytacji oraz wyjaśnienie potencjalnych wątpliwości i pytań.

Im bardziej jesteś uważny na chwilę obecną, tym większy towarzyszy ci spokój. Medytacja to właśnie obecność.

 

MODUŁ III

TRENING UWAŻNOŚCI I PRAKTYKA CODZIENNOŚCI

 

 • Wschód słońca – doświadczenie medytacji z wizualizacją i praktyka wdzięczności.

 • Wieczór w SPA – doświadczenie medytacji z wizualizacją i praktyka wdzięczności.

 • Postawa mocy – koktajl z hormonów służących jakości i efektywności pracy

 • Mindfulness na rano i na wieczór – dobre praktyki codzienności (jak rozpocząć dzień, o co zadbać w jego trakcie - jak w sposób świadomy doświadczać zdarzeń codzienności: kawa, zmywanie, jak przygotować się do snu – cenne wskazówki).

 • Szybkie techniki zarządzania stresem w sytuacji trudnej – ćwiczenia

 

Podsumowanie trzech modułów i co uczestnicy wezmą z tego do swojej codzienności.

 

Stresem zarządzasz poprzez swój styl życia, dbałość o swój osobisty dobrostan, a nie tylko wtedy, gdy uważasz, że ktoś cię zdenerwował, coś poszło nie po twojej myśli.

 

MODUŁ I

PRZYCZYNY I ANATOMIA KONFLIKTÓW

 

 • Geneza konfliktu w praktyce zawodowej uczestników

 • Ćwiczenia: laboratorium konfliktu – gra symulacyjna, dyskusja, case study,

 • Rodzaje konfliktów

 • Ocena ryzyka wystąpienia konfliktu: działania, cele, zasoby

 • Deficyt zasobów: świadomość, postawa, wyolbrzymienie, błędy percepcji

 • Bariery komunikacyjne: dialog wewnętrzny, ocena, osąd, założenie, stereotyp, generalizacja, nastawienie na nadawanie, emocje, działanie – jak sobie z nimi radzić

 • Pętle komunikacyjne – jak je rozwiązywać

 • Neuropsychologia konfliktu – jak działa mózg i jak nim skutecznie zarządzać

 • Przekonania – ich wpływ na proces efektywnej komunikacji

 • Ćwiczenia: - case study, strategie życia, relaksacja

 

MODUŁ II

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SYTUACJI TRUDNYCH

 

 • Mediacje: cechy, cele, procesy

 • Niwelowanie barier: separacja, dysocjacja, pozycje percepcji, koncentracja na celu,

 • Precyzja komunikacji

 • Konstruktywne zakończenie konfliktu: rozwiązanie, akceptacja, wyjście

 • Dynamika procesów grupowych i zespołowych: fazy, opór, bunt, manipulacja,

 • Ćwiczenia: - separacja, dysocjacja, pozycje percepcji, asertywność,

 

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

ZALOGUJ ADMINCOOKIES ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

KONRAD WILK

TRENER ROZWOJU, PSYCHOLOG BIZNESU, KOGNITYWISTA

 

KONRAD@KONRADWILK.PL

0048 510 279 206

Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.
Prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, nagrywam filmy, piszę artykuły i książki. Towarzyszę przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuję z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy.

COOKIES | ©KONRADWILK.PL 2021 | REGULAMIN

https://forms.gle/d2ZSQgQjgS7zrypb8